Minőségpolitika

Társaságunk célja, hogy a minőségirányítást és az élelmiszer- biztonságot magában foglaló integrált irányítási rendszerünk hatékonysága feleljen meg azoknak az elvárásoknak, amelyeket a vevők támasztanak a termékeink iránt, és amelyekkel a Házisweets Kft. a hazai és külföldi piacokon is biztos vevői bázist tud kialakítani.

A társaság minőség és élelmiszer- biztonsági politikájában a minőség, az élelmiszer- biztonság, a megbízhatóság, és a környezetvédelem maradéktalan teljesülését tekintjük elsődlegesnek azért, hogy a vevői megelégedettségen keresztül a társaság eredményessége növekedjen.

Mi a célunk?

Alapvető célunk a vállalkozás stabil, eredményes működtetése, a külső közgazdasági hatások gyors és rugalmas követése, beépítése a mindennapi munkába.

Hogyan védjük meg termékeinket?

Az élelmiszerbiztonság fontos része az élelmiszerhamisítás elleni védelem. Ennek keretében rendszeresen élelmiszer-csalás általi sebezhetőségértékelést végzünk, és kidolgoztuk egy élelmiszercsalással kapcsolatos enyhítési tervet

Mi a legfontosabb számunkra?

Tudatosítjuk a vezetőkkel és a dolgozókkal, hogy a vevőorientáltságjegyében nálunk „első a vevő”, ezért a vevőkapcsolatok kialakítására, a vevői kör megtartására, bővítésére, elvárásainak, megfogalmazott és feltételezett (látens) igényeik kielégítésére kiemelt figyelmet fordítunk.

Mire törekszünk?

Kölcsönös érdekeken alapuló együttműködésre törekszünk a beszállítókkal, ugyanakkor függetlenségre is saját termékünk gyártásával, piaci bevezetésével kapcsolatban.

Milyen folyamatokat alkalmatunk a termékeink minőségének biztosítására?

Valamennyi tevékenységünket szabályozzuk, megtervezzük. A törvényi, jogszabályi előírások betartásávala Jó Gyártási Gyakorlat (GMP), a Jó Higiéniai Gyakorlat (GHP) és előfeltételi programok (PRP-k) alkalmazásával, továbbá HACCP rendszer működtetésével biztosítjuk a termék iránti követelmények(beleértve a termékbiztonságot, a minőséget, a jogi megfelelőséget, a folyamatokat és a specifikációkat) megvalósulását.

Mi a célunk?

Tevékenységünk során törekszünk a környezetterhelés minimalizálására és a környezetvédelem

A hosszú távú fenntarthatóságszempontjait figyelembe véve takarékoskodunk az erőforrásokkal és a dolgozók szemléletét az oktatások alkalmával ennek megfelelően alakítjuk.

A vezetőség a vállalkozás teljes tevékenységéért etikai és személyi felelősségetvállal a társadalmi jóllét érdekeit szolgálva