Minőségpolitika

Társaságunk célja, hogy a minőségirányítást és az élelmiszer- biztonságot magában foglaló integrált irányítási rendszerünk hatékonysága feleljen meg azoknak az elvárásoknak, amelyeket a vevők támasztanak a termékeink iránt, és amelyekkel a Házisweets Kft. a hazai és külföldi piacokon is biztos vevői bázist tud kialakítani.

A társaság minőség és élelmiszer- biztonsági politikájában a minőség, az élelmiszer- biztonság, a megbízhatóság, és a környezetvédelem maradéktalan teljesülését tekintjük elsődlegesnek azért, hogy a vevői megelégedettségen keresztül a társaság eredményessége növekedjen.

A fentiek teljesítése érdekében a Házisweets Kft. vezetése a következőkre kötelezi el magát:

  • Alapvető célunk a vállalkozás stabil, eredményes működtetése, a külső közgazdasági hatások gyors és rugalmas követése, beépítése a mindennapi munkába.
  • Tudatosítjuk a vezetőkkel és a dolgozókkal, hogy a vevőorientáltság jegyében nálunk „első a vevő”, ezért a vevőkapcsolatok kialakítására, a vevői kör megtartására, bővítésére, elvárásainak, megfogalmazott és feltételezett (látens) igényeik kielégítésére kiemelt figyelmet fordítunk.
  • Valamennyi tevékenységünket szabályozzuk, megtervezzük. A törvényi, jogszabályi előírások betartásávala Jó Gyártási Gyakorlat (GMP), a Jó Higiéniai Gyakorlat (GHP) és előfeltételi programok (PRP-k) alkalmazásával, továbbá HACCP rendszer működtetésével biztosítjuk a termék iránti követelmények (beleértve a termékbiztonságot, a minőséget, a jogi megfelelőséget, a folyamatokat és a specifikációkat) megvalósulását.
  • Az élelmiszerbiztonság fontos része az élelmiszerhamisítás elleni védelem. Ennek keretében rendszeresen élelmiszer-csalás általi sebezhetőségértékelést végzünk, és kidolgoztuk egy élelmiszercsalással kapcsolatos enyhítési tervet
  • Kölcsönös érdekeken alapuló együttműködésre törekszünk a beszállítókkal, ugyanakkor függetlenségre törekszünk saját termékünk gyártásával, piaci bevezetésével kapcsolatban.
  • Tevékenységünk során törekszünk a környezetterhelés minimalizálására és a környezetvédelemre.
  • A hosszú távú fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve takarékoskodunk az erőforrásokkal és a dolgozók szemléletét az oktatások alkalmával ennek megfelelően alakítjuk.
  • A vezetőség a vállalkozás teljes tevékenységéért etikai és személyi felelősséget vállal a társadalmi jóllét érdekeit szolgálva